June 3, 2021

Bí Mật Vũ Trụ: Lợi Ích Của Việc Nhìn Mặt Trời

Ông Hira Ratan Manek (HRM) đã nghiên cứu về Thái Dương Học rất nhiều năm, sau đó ông thực hành Nhìn Mặt Trời trong nhiều năm. […]
May 7, 2021

Sender email address does not belong to the site domain error message

Địa chỉ gửi mail không phải của tên miền website. You can disable the configuration validator by adding: 1 define( 'WPCF7_VALIDATE_CONFIGURATION', false ); to your wp-config.php, […]
February 21, 2021

How to install odoo 13 on windows 10 with pycharm as developmet

How To install odoo 13 on windows 10 with pycharm :- To start coding on Odoo open source software version 13 and Create new modules Follow these steps to install odoo13 source […]
February 17, 2021

How To Remove ‘Powered By Odoo’ From Login Screen And Website Footer

Login to your Odoo application as an Admin. Activate the Technical Settings (Developer Mode) by going to Settings->Activate the developer mode. Then under the User Interface option, select the Views. […]
October 21, 2020

Công thức viết Content 4 bước đơn giản

1. Công thức Headline và Title Trong cuộc sống số giá trị của một tiêu đề mạnh mẽ, hấp dẫn và giới thiệu chính có thể là sự […]
October 21, 2020

16 Công thức Copywriting thúc đẩy tương tác trên Social media

1.  FAB: Features – Advantages – Benefits Features– Tính năng: Những gì mà sản phẩm, dịch vụ của bạn có thể làm Advantages– Ưu điểm: Sản […]
Buy now

Login

Lost your password?