Công Nghệ

February 11, 2020

Tăng Website tăng 100.000 TRAFFIC trong 3 tháng như thế nào?

[ Tôi Đã Giúp Tăng Website tăng 100.000 TRAFFIC trong 3 tháng như thế nào? ] Video hướng dẫn chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=EkPsbuM2-1s&feature=emb_title Nhân dịp vừa kết […]
March 6, 2020

List of Top 120 Web 2.0 Sites

Siêu tầm được list web 2.0 cho chất lượng S.No. Web 2.0 Sites DA PA 1 https://wordpress.com 92 88 2 https://www.weebly.com 93 83 3 https://www.wix.com 94 […]
July 2, 2020

Không sử dụng trình nghe bị động để cải thiện hiệu suất cuộn

Vài hôm nay em có tối ưu tốc vài web và nhận thấy là google mới thêm một mục đánh giá web mới đó là Không […]
August 1, 2020

Woocommerce: Only show related products from same subcategory

Slight modification to the excellent answer given by @alejandro-restrepo – this version also excludes the current product from the related products query, and is modified from the Woocommerce […]
May 7, 2021

Sender email address does not belong to the site domain error message

Địa chỉ gửi mail không phải của tên miền website. You can disable the configuration validator by adding: 1 define( 'WPCF7_VALIDATE_CONFIGURATION', false ); to your wp-config.php, […]
Buy now

Login

Lost your password?